Image Alt

Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:1 Merkez / KÜTAHYA adresinde Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürün. Ve Elekt. Ürt. San. Tic. A.Ş. olarak faaliyet gösteren tesisimiz, kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması için büyük bir özen göstermiş, bunu politika olarak benimsemiştir.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa, kanun ve yönetmeliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyeti ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürün. Ve Elekt. Ürt. San. Tic. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
 • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisini en aza indirgemek,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip, her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

 

 

 

ÇEVRE ŞİKÂYET MEKANİZMASI

Şikâyet Mekanizması’nın Amacı: İyi bir iş uygulamasının bir parçası olarak, paydaşların talep, öneri, kaygı ve şikâyetlerini almak ve uygun biçimde değerlendirip, daha fazla bilgi ve azaltma yöntemi ile cevaplamak amacıyla Şikâyet Mekanizması oluşturulmuştur. Konuyla ilgili talep, öneri, kaygı, şikâyet, vs. her türlü bildirim bu doküman boyunca kısaca “şikâyet” olarak isimlendirilecektir. Şikâyet Mekanizması’nın amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • İşletmenin sosyal ve çevresel etkilerini yönetmek,
 • İşletmenin inşaat ve işletme süresi boyunca, çevresel ve sosyal dokümanlarla ilgili çalışanların ve diğer paydaşların görüşlerini almak,
 • İşletme faaliyetlerinden etkilenen ya da işletme ile ilgilenen paydaşlara (tedarikçiler, halk ve çalışanlar, vb.) iletişim kanalı sağlamak,
 • Şikâyetlere yazılı (uygulanabilir olduğunda sözlü) olarak cevap vermek,
 • Gündeme gelen tüm şikâyetleri takip etmek ve kayıt altına almak.

Şikâyet Mekanizması’nın Kapsamı: Bu mekanizma işletmemizde, alınan şikâyet ve geri bildirimlerden hareket edilerek, şikâyet ile ilgili verilerin belirlenmesi, toplanması, şikâyet nedeninin analiz edilmesi, en uygun çözüm veya hareket tarzının belirlenerek uygulamaya konulması, gerekli izleme faaliyetlerinin belirlenmesi, şikâyet sahiplerine bilgilendirme yapılması ve söz konusu şikâyet kayıtlarının dosyalanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürün. Ve Elekt. Ürt. San. Tic. A.Ş. faaliyetlerinden doğabilecek çevresel risklerden etkilenenlerin şikâyetinin, ilgili bölümlere iletilmesi, şikâyet nedeninin ilgili bölümce tespitinden ve belirlenen çözüm/hareket şekli ile izleme faaliyetleri hakkında şikâyet sahiplerine bilgilendirme yapılması ve şikâyetlerin dosyalanması işlemleri için aşağıda iletişim bilgileri ile irtibata geçebilirsiniz.

Adres: Kütahya 1.Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:1 Merkez / KÜTAHYA
Telefon: 0274 266 20 02 Dahili:1260
E-posta: cevre-keramika@outlook.com
Web: https://www.keramika.com.tr